head-banrongjaroen-min
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านร่องเจริญ
วันที่ 22 พฤษภาคม 2024 7:37 PM
head-banrongjaroen-min
โรงเรียนบ้านร่องเจริญ
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » 28 กรกฎาวันสำคัญที่ยิ่งใหญ่

28 กรกฎาวันสำคัญที่ยิ่งใหญ่

อัพเดทวันที่ 30 กันยายน 2020
28 กรกฎาวันสำคัญที่ยิ่งใหญ่…
ชนชาวไทยทั่วหล้าพาสร้างสรรค์..
จิตอาสาน้อมเกศทุกเพศพลัน…
ร่วมใจกันแซ้ซ้องร้องทุกคน…
พสกนิกร ณ แห่งใดในโลกล้วน…
ต่างเชิญชวนทวยราษฎร์ไทยทุกแห่งหน…
ร่องเจริญพร้อมพสกไทยทุกคน…
ในมณทลพร้อมถวายพระพรชัย…
มหาวชิราลงกรณบวรยิ่ง…
ทรงเป็นมิ่งขวัญกิจพิสิษฐ์สมัย…
ทรงโอบเอื้อเกื้อกูลด้วยนำ้พระทัย…
ทรงครองใจเหล่าประชาด้วยบารมี…
เนื่องในวันพระราชสมภพ…
ขอน้อมนบบังคมพระทรงศรี…
ขอพระองค์จงเกษมแสนเปรมปรีด์…
สดุดีจอมราชา…ทรงพระเจริญ…
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านร่องเจริญ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด
โรงเรียนบ้านร่องเจริญ
โรงเรียนบ้านร่องเจริญ
โรงเรียนบ้านร่องเจริญ
โรงเรียนบ้านร่องเจริญ