head-banrongjaroen-min
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านร่องเจริญ
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2021 5:53 AM
head-banrongjaroen-min
โรงเรียนบ้านร่องเจริญ
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » โรงเรียนบ้านร่องเจริญ ได้รับรางวัลในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ราชบุรี เขต1

โรงเรียนบ้านร่องเจริญ ได้รับรางวัลในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ราชบุรี เขต1

อัพเดทวันที่ 30 กันยายน 2020
โรงเรียนบ้านร่องเจริญ ได้รับรางวัลในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ราชบุรี เขต1 ในวันที่ 28 กันยายน 2563 ดังนี้
1.ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น เหรียญทอง
2.คะแนนสอบ o-net สูงกว่าระดับเขต
3.คะแนนสอบ NT สูงกว่าระดับประเทศ สพฐ.และเขตพื้นที่
4.รางวัลบ้านวิทยาศาสตร์น้อย

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด
โรงเรียนบ้านร่องเจริญ
โรงเรียนบ้านร่องเจริญ
โรงเรียนบ้านร่องเจริญ
โรงเรียนบ้านร่องเจริญ