head-banrongjaroen-min
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านร่องเจริญ
วันที่ 6 ธันวาคม 2023 8:03 AM
head-banrongjaroen-min
โรงเรียนบ้านร่องเจริญ
หน้าหลัก » กิจกรรมโรงเรียน » โรงพยาบาลบ้านคาจัดกิจกรรมอบรมโครงการนักเรียนวัยใสใส่ใจสุขภาพ

โรงพยาบาลบ้านคาจัดกิจกรรมอบรมโครงการนักเรียนวัยใสใส่ใจสุขภาพ

อัพเดทวันที่ 30 กันยายน 2020

โรงพยาบาลบ้านคาจัดกิจกรรมอบรมโครงการนักเรียนวัยใสใส่ใจสุขภาพ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 4-6 ในช่วงเช้าและในช่วงบ่ายมีกิจกรรมกำจัดเหาให้กับนักเรียนหญิง นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลยังมอบยาเสริมธาตุเหล็กให้กับนักเรียนทุกคน…ทางโรงเรียนบ้านร่องเจริญ นำโดย ท่านผู้อำนวยการสุรพล อบมายันต์ ขอขอบพระคุณทางโรงพยาบาลบ้านคาที่ได้มาจัดกิจกรรมดีๆและดูแลลูกหลานชาวไร่ของเราให้แข็งแรงสมวัยทั้งร่างกายและจิตใจ

 

กิจกรรมโรงเรียน ล่าสุด
โรงเรียนบ้านร่องเจริญ
โรงเรียนบ้านร่องเจริญ
โรงเรียนบ้านร่องเจริญ
โรงเรียนบ้านร่องเจริญ