head-banrongjaroen-min
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านร่องเจริญ
วันที่ 22 พฤษภาคม 2024 6:56 PM
head-banrongjaroen-min
โรงเรียนบ้านร่องเจริญ
หน้าหลัก » กิจกรรมโรงเรียน » พิธีไหว้ครู แบบ New normal ลดการแออัด ประหยัดเวลา

พิธีไหว้ครู แบบ New normal ลดการแออัด ประหยัดเวลา

อัพเดทวันที่ 30 ตุลาคม 2020

โรงเรียนบ้านร่องเจริญ โดย ท่านผู้อำนวยการสุรพล อบมายันต์ จัดพิธีไหว้ครู แบบ New normal ลดการแออัด ประหยัดเวลา จัดนักเรียนแต่ละห้องเป็นตัวแทนมอบพานดอกไม้ให้คุณครู ปลูกฝังให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อ”ครู” บุคคลผู้เปรียบเสมือน “พ่อแม่คนที่สอง” ของนักเรียน

กิจกรรมโรงเรียน ล่าสุด
โรงเรียนบ้านร่องเจริญ
โรงเรียนบ้านร่องเจริญ
โรงเรียนบ้านร่องเจริญ
โรงเรียนบ้านร่องเจริญ