head-banrongjaroen-min
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านร่องเจริญ
วันที่ 22 พฤษภาคม 2024 6:07 PM
head-banrongjaroen-min
โรงเรียนบ้านร่องเจริญ
หน้าหลัก » นานาสาระ » คณิตศาสตร์ จุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์ จุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์

อัพเดทวันที่ 10 พฤศจิกายน 2022

คณิตศาสตร์ เกิดจากนักคิดดั้งเดิมของเอเชียไมเนอร์ ไอโอเนีย การมองการณ์ไกลทางวิทยาศาสตร์ของพวกเขาแสดงออกและยึดมั่นในปรัชญาธรรมชาติโบราณ ความสำเร็จทางปัญญาและศีลธรรมของผู้สร้างปรัชญาธรรมชาติโยนกคือการที่พวกเขาทำลายความคิดโบราณของการคิดในตำนานอย่างเด็ดขาดและพยายามอธิบายโลกบนพื้นฐานของตัวมันเอง พวกเขากำลังมองหาสาเหตุตามธรรมชาติของปรากฏการณ์และกระบวนการทางธรรมชาติ

นี่คือจุดเริ่มต้นของ ความรู้ก่อนวิทยาศาสตร์ ปรัชญาธรรมชาติที่เกิดขึ้นในเมืองกรีกทางตอนใต้ของอิตาลีถึงจุดสูงสุดในกรุงเอเธนส์ การเกิดขึ้นของปรัชญาธรรมชาติในฐานะจุดเริ่มต้นของความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีอิทธิพลต่อความคิดทางการแพทย์ในสมัยโบราณและโลกทัศน์ หลายคนที่มีส่วนร่วมในการรักษาคนป่วย ในเวลาเดียวกัน พวกเขากำลังมองหาคำอธิบายเชิงปรัชญาและวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลกและสังคมมนุษย์

คณิตศาสตร์

แนว ความคิดเชิงปรัชญาซึ่งครอบงำยุโรปมานานกว่าสองพันห้าร้อยปี ตั้งแต่ศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสต์ศักราช ในด้านความรู้ความเข้าใจและทัศนคติเชิงวิพากษ์ต่อความรู้เดิมเกี่ยวกับโลก สังคม และมนุษย์ แตกต่างจากปรัชญาตะวันออกทั้งหมดหลายประการ โรงเรียนและระบบความรู้ มันกลายเป็น ความเข้าใจและการอธิบาย อย่างมีเหตุผล ครั้งแรก ของโลกและส่วนประกอบต่างๆ ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ เมื่อเวลาผ่านไป วิทยาศาสตร์เอกชน

ซึ่งก่อนหน้านี้มีอยู่ในอ้อมอกของปรัชญาธรรมชาติ แยกออกจากปรัชญา วิทยาศาสตร์เหล่านี้ศึกษาในเชิงลึกบางพื้นที่โลกและด้านต่างๆ ของชีวิตผู้คน พวกเขาพัฒนาอย่างอิสระและแตกต่างกันขึ้นอยู่กับหัวข้อของการศึกษาและวิธีการศึกษา วิทยาศาสตร์บางวิชาเชี่ยวชาญในความรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของดาวและดาวเคราะห์ วิทยาศาสตร์อื่นๆ เข้าใจปรากฏการณ์และกระบวนการบนบก ศาสตร์อื่นๆ เชี่ยวชาญในด้านการศึกษาชีวิตพืชและสัตว์ และประการที่สี่ในมนุษย์

ร่างกายของเขา และโลกฝ่ายวิญญาณ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา การวิจัยทางวิทยาศาสตร์มีคุณค่ามากขึ้นเรื่อยๆ ในขณะเดียวกัน บทบาทของปรัชญาในการพิสูจน์ความจริงของความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองของโลกก็เพิ่มขึ้น ชี้ไปที่สาเหตุ อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาอันห่างไกล การชี้ไปที่เหตุผลเดียวที่อธิบายความสัมพันธ์ในโลกที่ลื่นไหลและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานั้นอยู่ในอำนาจของนักคิดที่โดดเด่นเท่านั้น

ดังนั้น นักคิดผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยโบราณ เช่น เฮราคลิตุส เดโมคริตุส โสกราตีส เพลโต อริสโตเติล และอีกหลายคน ให้ความสนใจอย่างมากต่อการพัฒนาปัญหาความรู้เชิงปรัชญา พวกเขารับรู้และชื่นชมบทบาทชี้ขาดของแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของทาเลส พีทาโกรัส และพีทาโกรัส แม้ว่าในเวลานั้นพวกเขาจะมีภาระหนักอึ้งกับชั้นลึกลับและในตำนาน การสร้างสูตรทางคณิตศาสตร์และการผสมผสานกันในระบบอินทิกรัลได้เปิดทางสู่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์ถือเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการอธิบายรูปร่างของร่างกายที่สัมพันธ์กับการศึกษาสิ่งของ วัตถุของธรรมชาติ ในขณะเดียวกัน ขอบเขตการใช้งานไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่นี้ เธอยังมีส่วนร่วมในการคำนวณการเคลื่อนที่ของเทห์ฟากฟ้าในโลกเหนือพระจันทร์ด้วยเนื่องจากเป็นที่เข้าใจกันว่าเป็นโลกแห่งทรงกลมและการเคลื่อนไหวในอุดมคติเท่านั้น การใช้คณิตศาสตร์เพื่อประโยชน์ในชีวิตจริง กลศาสตร์และวิศวกรในสมัยนั้น

ทำให้เกิดปาฏิหาริย์ทางเทคนิค ตัวอย่างเช่น คำนวณการผันน้ำของแม่น้ำสร้างสะพานตาม บนเรือ สร้างท่อส่งน้ำสายแรก อาร์คิมิดีส นกกระสาสร้างเครื่องมือประเภทต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องนี้คือผลงานของนักวิทยาศาสตร์ชาวกรีก เป็นคนแรกที่กำหนดหลักการของสถิตยศาสตร์และอุทกสถิต พวกเขาได้พัฒนาคำแนะนำเชิงปฏิบัติจำนวนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการใช้สถิตยศาสตร์ทางเรขาคณิตและสมดุลกับการเคลื่อนที่ของสิ่งของบนระนาบเอียง

ความรู้ทั้งหมดนี้ถือได้ว่าเป็นแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์และทฤษฎีแรกและกฎของกลศาสตร์ที่ได้รับโดยใช้วิธีการพิสูจน์เชิงตรรกะและ คณิตศาสตร์ ยิ่งกว่านั้น กลศาสตร์ในยุคโบราณไม่ถือว่าเป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างหมดจดเกี่ยวกับโลกธรรมชาติ แต่ถูกมองว่าเป็นเพียงวิธีการสร้างทรงกลมประดิษฐ์ของสิ่งที่ผู้คนต้องการเท่านั้น ในเรื่องนี้ ทั้งสถานที่และสถานะของคณิตศาสตร์ในระบบของการรับรู้และในลำดับความสำคัญทางสังคมและวัฒนธรรมทั้งหมดได้

เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง ความยิ่งใหญ่ของการเรียนรู้แบบโบราณยังคงปลุกเร้าความชื่นชมยินดี อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องเข้าใจข้อจำกัดของวิทยาศาสตร์โบราณ เธออธิบายเฉพาะโลกเท่านั้นที่ปิดและมีขนาดค่อนข้างเล็กซึ่งอยู่ตรงกลางของโลก อย่างไรก็ตาม ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติไม่รู้จักปรากฏการณ์ทางจิตวิญญาณที่น่าอัศจรรย์และพิเศษไปกว่า ปรัชญาโบราณคือวัยเด็กอันแสนวิเศษของมนุษยชาติ ท้ายที่สุด การเกิดขึ้นของปรัชญาปลุกให้ผู้คนมีความรัก

ความปรารถนาที่จะเข้าใจความรู้ ที่แน่นอนเกี่ยวกับธรรมชาติโดยทั่วไปและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในธรรมชาติของมนุษย์ นอกจากนี้ ตามคำสอนทางปรัชญาโบราณ คุณค่าสูงสุดในชีวิตของผู้คนคือจิตใจหรือความคิด ของมนุษย์ เป็นพลังงานทางจิตวิญญาณที่ช่วยให้คุณรู้และประเมินโลกธรรมชาติและโลกมนุษย์ ปรัชญา มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจแก่นแท้ของปรากฏการณ์อันเป็นเอกลักษณ์นี้มานานกว่าหนึ่งสหัสวรรษ ตาม ลำดับความคิดของบุคคลที่รู้จักโลก

ควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของเขา ปราชญ์โบราณพยายามสอนผู้คนถึงศิลปะแห่ง การไตร่ตรองทางจิตใจที่ เป็นอิสระและเป็นต้นฉบับของโลก เพื่อชื่นชมความจริง ความดี ความงาม ชีวิตที่มีความหมาย สิ่งที่น่าสังเกตคือการตัดสินเกี่ยวกับปรัชญาในฐานะปัจจัยที่สำคัญที่สุดในชีวิตที่มีความหมาย เป็นวิถีแห่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักวิทยาศาสตร์ แพทย์ และปราชญ์ 1883 ถึง 1969 ที่โดดเด่น เขาแย้งว่าปรัชญา

เป็นวิทยาศาสตร์ในความรู้สึกโบราณและไม่เปลี่ยนแปลงของการคิดทางประวัติศาสตร์ และไม่ใช่วิทยาศาสตร์ในความหมายสมัยใหม่ล้วนๆ เป็นการศึกษาสิ่งต่างๆ ที่นำไปสู่ความรู้ที่ถูกต้อง เหมือนกัน และน่าเชื่อถืออย่างสมบูรณ์ในระดับสากล ความสำคัญของปรัชญายังอยู่ในความจริงที่ว่ามัน รวมความรู้ทาง วิทยาศาสตร์ทั้งหมดเกี่ยวกับโลกไว้ในระบบเดียวของการรับรู้ทางประวัติศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์และแพทย์อื่นๆ อีกมากมายนักปรัชญาวิทยาศาสตร์

การแพทย์กล่าวว่าประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์และปรัชญาวิทยาศาสตร์ มีความเชื่อมโยงถึงกันอย่างเป็นธรรมชาติและไม่มีอยู่จริงหากปราศจากกันและกัน แต่ปรัชญาซึ่งแตกต่างจากวิทยาศาสตร์ ค่อนข้างเป็นพยานถึงสถานะของความรู้มากกว่าการมีส่วนร่วมในนั้น ปรัชญาการบูรณาการความรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับโลก นำความรู้ไปใช้ในรูปแบบทั่วไปที่สุด และอาศัย องค์รวม นี้ สร้างภาพที่เป็นระบบของความรู้เกี่ยวกับโลกโดยรวม และกำหนดทัศนคติต่อโลกนี้

ปรัชญาทำหน้าที่เป็นฐานทางปัญญาสำหรับวัฒนธรรมทางจิตวิญญาณของมนุษยชาติ โดยมุ่งหมายให้เข้าใจถึงความสมบูรณ์และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโลก นี่คือรูปลักษณ์ที่ทะลุทะลวงของบุคคลสู่ นิรันดรที่เป็นอยู่ของเขา เธอประเมินต้นกำเนิดของการก่อตัวของคุณสมบัติทางจิตวิญญาณและคุณสมบัติของมนุษย์อย่างมีวิจารณญาณนำนักคิดทุกคนไปตามทางลาดชันของเส้นทางชีวิตสอนคุณธรรมและชี้นำความคิดและอุดมคติอย่างมีเหตุผล

พัฒนาความคิดเชิงแนวคิดในตัวเธอ เสริมสร้างความยิ่งใหญ่ ของเจตจำนงในระยะสั้น ยกระดับหลักการสร้างสรรค์ในธรรมชาติของมนุษย์ ปรัชญาสอนศิลปะการฟังชนิดหนึ่งและได้ยินซึ่งหมายถึงการเข้าใจบุคคลอื่น ปรัชญาในวัฒนธรรมจิตวิญญาณของมนุษยชาติแสดงถึงด้านอุดมการณ์ของการพัฒนาจิตสำนึกทางสังคม ได้รับความสนใจจากผู้คนที่มีความคิดโดยเฉพาะซึ่งพยายามเข้าใจที่มาและแนวทางในการบรรลุความจริง ความดี และความงาม เป้าหมายสูงสุด

และความแท้จริงของความหมายของชีวิตของผู้คนมาเป็นเวลาหลายพันปีมาโดยตลอด ระบบปรัชญาและคำสอนทางวิทยาศาสตร์เป็นจิตสำนึกชั้นยอด โดยถือเอาวัฒนธรรมทางจิตของผู้คนในระดับสูงสุด นั่นคือความตึงเครียดทางปัญญาของพวกเขา ทั้งหมดนี้ทำให้วิทยาศาสตร์และปรัชญาอยู่บนแท่นที่สูงที่สุดในลำดับชั้นของค่านิยมทางประวัติศาสตร์ แต่ปรัชญาไม่สามารถลดทอนลงในวิทยาศาสตร์ตามความหมายทั่วไปได้ ท้ายที่สุด ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีวัตถุประสงค์ เป็นกลางที่สัมพันธ์กับความหมาย เป้าหมาย และค่านิยมของมนุษย์ในความรู้ของโลก ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดไม่อยู่ภายใต้การประเมินทางศีลธรรม ที่จริงแล้ว มุมมองทางปรัชญาของโลกนั้น อันที่จริงแล้ว เป็นเรื่องส่วนตัว

อ่านต่อได้ที่ >>  ประวัติศาสตร์ อธิบายปัญหาหลักเฉพาะทางประวัติศาสตร์

นานาสาระ ล่าสุด
โรงเรียนบ้านร่องเจริญ
โรงเรียนบ้านร่องเจริญ
โรงเรียนบ้านร่องเจริญ
โรงเรียนบ้านร่องเจริญ