head-banrongjaroen-min
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านร่องเจริญ
วันที่ 18 เมษายน 2021 7:22 AM
head-banrongjaroen-min
โรงเรียนบ้านร่องเจริญ
หน้าหลัก » ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านร่องเจริญ
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน จำนวณ ของนักเรียนทั้งหมดใน โรงเรียนบ้านร่องเจริญ
ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลนักเรียน การ รวบรวม จำนวณของนักเรียน ชาย นักเรียน หญิง รวมทั้งหมด และ รวมถึง ห้องจำนวณของห้องเรียนที่มีทั้งหมด ทุกระดับชั้นการศึกษา

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
57121
อบ.2
512171
อบ.3
83111
รวม อบ.
1822403
ป.1
47111
ป.2
127191
ป.3
5491
ป.4
103131
ป.5
85131
ป.6
134171
รวมประถม
5230826
รวมทั้งหมด
70521229
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

 

โรงเรียนบ้านร่องเจริญ
โรงเรียนบ้านร่องเจริญ
โรงเรียนบ้านร่องเจริญ
โรงเรียนบ้านร่องเจริญ