head-banrongjaroen-min
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านร่องเจริญ
วันที่ 22 พฤษภาคม 2024 6:45 PM
head-banrongjaroen-min
โรงเรียนบ้านร่องเจริญ
หน้าหลัก » กิจกรรมโรงเรียน » คณะครูโรงเรียนบ้านร่องเจริญร่วมกิจกรรมวันครู

คณะครูโรงเรียนบ้านร่องเจริญร่วมกิจกรรมวันครู

อัพเดทวันที่ 30 ตุลาคม 2020

วันที่ 16 มกราคม 2563 คณะครูโรงเรียนบ้านร่องเจริญร่วมกิจกรรมวันครู ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนบ้านคาวิทยา เพื่อระลึกถึงพระคุณของครู ผู้เป็นแม่พิมพ์ของชาติ และร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูยุวพิน นาคะศิริ ที่ได้รับรางวัลครูผู้ทรงคุณค่า จากท่านนายอำเภอฑรัท เหลืองสอาด นายอำเภอบ้านคา

กิจกรรมโรงเรียน ล่าสุด
โรงเรียนบ้านร่องเจริญ
โรงเรียนบ้านร่องเจริญ
โรงเรียนบ้านร่องเจริญ
โรงเรียนบ้านร่องเจริญ