head-banrongjaroen-min
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านร่องเจริญ
วันที่ 19 สิงหาคม 2022 7:12 PM
head-banrongjaroen-min
โรงเรียนบ้านร่องเจริญ
หน้าหลัก » นานาสาระ » การพัฒนา นิวเคลียร์การกระจายและปล่อยเมื่อพลังงานฟิวชัน

การพัฒนา นิวเคลียร์การกระจายและปล่อยเมื่อพลังงานฟิวชัน

อัพเดทวันที่ 19 ตุลาคม 2021

การพัฒนา นิวเคลียร์และพลังงานนิวเคลียร์ที่รู้จักกันทั่วไปคือ เป็นพลังงานปรมาณูมัน นิวเคลียสของนิวคลีออน นิวตรอนหรือโปรตอน เพราะมีการกระจายและปล่อยเมื่อพลังงานรวมกัน พลังงานนิวเคลียร์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท หนึ่งเรียกว่าพลังงานฟิชชัน และอีกอันเรียกว่าพลังงานฟิวชั่น พลังงานนิวเคลียร์มีพลังมหาศาลการพัฒนา

พลังงานที่ปล่อยออกมาจากปฏิกิริยาฟิชชันของนิวเคลียสยูเรเนียม 1 กิโลกรัมจะเท่ากับพลังงานเคมีที่ปล่อยออกมาจากการเผาไหม้ถ่านหินมาตรฐาน 2,700 ตันโดยประมาณ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์หนึ่งล้านกิโลวัตต์ เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะต่ำเพียง 25 ถึง 30 ตันต่อปี การขนส่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ของรถบรรทุกเพียง 10 คันเท่านั้น

ถ่านหินในโรงไฟฟ้าเดียวกันต่อปีจะต้องการถ่านหินมากกว่า 300 ล้านตัน การขนส่งถ่านหินใช้รถไฟ 1,000 ขบวน พลังงานที่ปล่อยออกมาจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันนั้นยิ่งใหญ่กว่า โดยคาดว่า ถ่านหิน 1 กิโลกรัมจะทำให้รถไฟเคลื่อนที่ได้เพียง 8 เมตร เนื่องจากฟิชชัน 1 กิโลกรัมทำให้รถไฟเคลื่อนที่ได้ 40,000 กิโลเมตร ซึ่งเท่ากับระยะห่างระหว่างโลกและดวงจันทร์

เพราะมีทรัพยากรฟิชชันจำนวนมากเช่น ยูเรเนียมและทอเรียมบนโลก หากพลังงานฟิชชันจะถูกใช้อย่างเต็มที่ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการพลังงานของมนุษย์ได้เป็นเวลาหลายพันปี ในทะเลมีทรัพยากรนิวเคลียร์ฟิวชันไม่ต่ำกว่า 20 ล้านล้านตัน รวมถึงดิวเทอเรียม ซึ่งเป็นองค์ประกอบไอโซโทปของไฮโดรเจน หากการหลอมรวมนิวเคลียร์ที่ควบคุมได้

ในต้นศตวรรษที่ 21 พลังงานฟิวชันของดิวเทอเรียมเหล่านี้จะสูงถึงหลายล้านล้าน ถ่านหินจำนวนมากสามารถตอบสนองความต้องการพลังงานของมนุษย์ได้หลายหมื่นล้านปี สิ่งที่สำคัญกว่าคือ แทบไม่มีการปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสีในปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชัน พลังงานฟิวชั่นถือได้ว่า เป็นพลังงานในอุดมคติสำหรับอนาคต ดังนั้นมนุษยชาติจึงวางความหวังในการแก้ปัญหาทรัพยากรเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์แห่งอนาคต

พลังงานนิวเคลียร์เป็นพลังงานที่ไม่หมุนเวียน พลังงานนิวเคลียร์คือ พลังงานสะอาด นิทรรศการอุตสาหกรรมและอุปกรณ์พลังงานนิวเคลียร์นานาชาติ ในปี 2014 จะจัดขึ้นในวันที่ 29 ถึง 31 กรกฎาคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของพลังงานนิวเคลียร์ในปี 2014 จะจัดขึ้นในเวลาเดียวกัน

เนื่องจากทัศนคติเชิงบวกของรัฐบาลระดับสูงต่อการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์นโยบายเกี่ยวกับ การพัฒนา มาตรฐานพลังงานนิวเคลียร์ และนโยบายอื่นๆ จึงได้รับการประกาศอย่างเข้มงวด หน่วยงานคาดว่า ด้วยแรงผลักดันจากการเปิดตัวโครงการพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศ และการส่งออกจากตลาดต่างประเทศ พลังงานนิวเคลียร์ ตลาดอุปกรณ์เสริมจะนำมาซึ่งโอกาสในการขยายตัวด้านความรู้ด้านพลังงานนิวเคลียร์

อะตอมและนิวเคลียส สสารทั้งหมดในโลกถูกสร้างขึ้นด้วยประจุลบของอะตอมที่มีประจุบวกกับนิวเคลียส และการหมุนรอบนิวเคลียสที่ประกอบด้วยอิเล็กตรอนที่มีประจุ นิวเคลียสประกอบด้วยโปรตอนและนิวตรอน รวมถึงจำนวนโปรตอนเป็นตัวกำหนดว่า อะตอมเป็นของธาตุใด จำนวนมวลของอะตอมเท่ากับผลรวมของจำนวนโปรตอนและจำนวนนิวตรอน

ไอโซโทปยูเรเนียม ยูเรเนียมเป็นธาตุที่มีเลขอะตอมมากที่สุดในธรรมชาติ ไอโซโทปหลักของยูเรเนียมธรรมชาติคือ ยูเรเนียม -238 และยูเรเนียม-235 รวมถึงสัดส่วนของยูเรเนียมคือ 99.3 เปอร์เซ็นต์และ 0.7 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ นอกจากนี้ยังมีร่องรอยของยูเรเนียม -234 ในธรรมชาติอีกด้วย พลังงานที่ปล่อยออกมาจากปฏิกิริยาฟิชชันที่สมบูรณ์ของนิวเคลียสยูเรเนียม-235 คือ 2,700,000 เท่าของพลังงานที่ปล่อยออกมาจากการเผาไหม้ถ่านหินทั้งหมดในปริมาณเท่ากัน

วิธีการได้รับพลังงานนิวเคลียร์นั้นสั้น สำหรับพลังงานนิวเคลียร์ฟิชชัน เมื่อ 50 กว่าปีที่แล้ว นักวิทยาศาสตร์ค้นพบในการทดลองว่า นิวเคลียสยูเรเนียม-235 สามารถแตกตัวได้หลังจากดูดซับนิวตรอน เพื่อปล่อยนิวตรอนออกมา 2 ถึง 3 นิวตรอน และมีพลังงานจำนวนมากควบคู่ไปด้วย ซึ่งมากกว่าที่ปล่อยออกมาจากปฏิกิริยาเคมีพลังงานมีขนาดใหญ่กว่ามาก

การแตกตัวของนิวเคลียร์ ตัวอย่างเช่น ปริมาณดิวเทอเรียมและยูเรเนียม-235 ในปริมาณเท่ากัน ได้รับการหลอมรวมและฟิชชันตามลำดับ พลังงานที่ปล่อยออกมาจากอดีตนั้นมีค่าประมาณ 3 เท่าของพลังงาน หลังคุ้นเคยระเบิดปรมาณูโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ การใช้งานทั้งหมดหลักการของนิวเคลียร์

ข้อกำหนดสำหรับการเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันนั้นค่อนข้างสูง โดยกล่าวคือ นิวเคลียสของไฮโดรเจนจะต้องอยู่ที่อุณหภูมิสูงกว่า 6000 องศา เพื่อให้นิวเคลียสที่เทียบเท่ากันมีพลังงานจลน์ เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน นิวเคลียร์ฟิชชันหนัก การแตกตัวของนิวเคลียสหนักหมายถึง การแยกนิวเคลียสของอะตอมหนักออกเป็น 2 นิวเคลียสหรือมากกว่าที่มีน้ำหนักอะตอมปานกลาง ทำให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ จึงปล่อยพลังงานมหาศาลออกมา ตัวอย่างเช่น เมื่อนิวเคลียสของ U-235 หากทิ้งระเบิดด้วยนิวตรอน มันจะแยกออกเป็น 2 นิวเคลียสที่มีมวลน้อยกว่า หากมีการสร้างนิวตรอนและรังสี 2 ถึง 3 ตัวพร้อมกัน

 

 

บทควาทที่น่าสนใจ :  เงินอุดหนุน การตลาดและกลยุทธ์การกำหนดราคาสินค้าโภคภัณฑ์

นานาสาระ ล่าสุด
โรงเรียนบ้านร่องเจริญ
โรงเรียนบ้านร่องเจริญ
โรงเรียนบ้านร่องเจริญ
โรงเรียนบ้านร่องเจริญ